Danh mục hồ sơ an toàn lao động trong công trường xây dựng

lưới chắn bụi công trình

HỒ SƠ AN TOÀN LAO ĐỘNG CÔNG TRÌNH

 

Để xây dựng một doanh nghiệp chuyên thi công công trình một cách bền vững thì các doanh nghiệp cần có những định hướng phát triển rõ ràng. Trong đó công tác an toàn lao động luôn được chú trọng hàng đầu.

Trong bài viết này tôi xin chia sẻ danh sách hồ sơ an toàn lao động mà công ty xây dựng hàng đầu là Coteccons đang áp dụng cho các công trường của họ.

 

 

Hồ sơ Phòng cháy chữa cháy (PCCC)

 •           Phương án PCCC và cứu nạn cứu hộ
 •           Quyết định thành lập lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chỗ và chứng chỉ kèm theo
 •           Biên bản kiểm tra thiết bị PCCC hàng tháng
 •           Văn bản kiểm tra của cơ quan chức năng
 •           Hồ sơ diễn tập tình huống có cháy

 Môi trường

 •           Đánh giá tác động môi trường
 •           Báo cáo giám sát môi trường định kỳ (theo quý)
 •           MSDS hóa chất có trong công trường
 •           Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải nguy hại
 •           Hợp đồng thu gom, xử lý chất thải rắn, rác sinh hoạt
 •           Bản vẽ mặt bằng thoát nước được phê duyệt
 •           Quan trắc môi trường hàng năm

Giàn giáo bao che

 •           Bản vẽ thiết kế giàn giáo & Dầm I được phê duyệt
 •           Bản vẽ chi tiết biện pháp lắp dựng giàn giáo được phê duyệt
 •           Chứng nhận, xuất xứ, kiểm tra cường độ giàn giáo
 •           Hồ sơ xuất sứ & Kết quả kéo nén bu lông dầm I
 •           Biên bản nghiệm thu bu lông dầm I (trước khi đổ bê tông)
 •           Biên bản nghiệm thu dầm I (từng tầng)
 •           Biên bản kiểm tra, nghiệm thu giàn giáo từng tầng sàn

Giàn giáo thi công

 •           Bản vẽ chi tiết biện pháp lắp dựng giàn giáo được phê duyệt
 •           Biên bản kiểm tra, nghiệm thu giàn giáo

Sàn tiếp liệu

 •           Bản vẽ chi tiết biện pháp lắp sàn tiếp liệu được phê duyệt
 •           Biên bản kiểm tra, nghiệm thu

Hệ bao che/cốp pha leo/trượt

 •           Biện pháp thi công, lắp đặt được phê duyệt
 •           Kiểm định, thử tải bulong côn neo
 •           Quyết định phân công tổ vận hành
 •           Kiểm định của hệ sau khi hoàn tất lắp đặt
 •           Biên bản kiểm tra sau khi lắp đặt
 •           Biên bản kiểm tra trước khi nâng
 •           Biên bản kiểm tra sau khi nâng

 Hệ nôi treo/ Đu dây

 •           Biện pháp thi công được phê duyệt (bao gồm cả biện pháp cho công nhân chuyển dây các vị trí cheo leo nguy hiểm)
 •           Thiết bị thi công được kiểm tra bởi đơn vị thứ 3
 •           Danh sách theo dõi công nhân có chứng chỉ nhóm 3
 •           Kế hoạch thi công ngày/giấy phép kiểm soát cho công tác thi công nôi treo

Cẩu tháp

 •           Biện pháp lắp dựng/ tháo dỡ được duyệt
 •           Biên bản nghiệm thu kết cấu móng, bulong neo
 •           Phiếu kiểm định/ Biên bản kiểm định (3 ngày)
 •           Bảo hiểm thiết bị
 •           Giấy phép hoạt động cẩu tháp do Sở Xây Dựng cấp
 •           Khai báo thiết bị cho Sở LĐ_TB-XH C
 •           Kế hoạch vận hành cẩu tháp theo quyết định 73
 •           Biện pháp gông cẩu được phê duyệt
 •           Hồ sơ xuất xứ, kiểm định của cáp, maní…
 •           Quyết định phân công tổ vận hành
 •           Chứng chỉ nghề, chứng chỉ an toàn của tổ vận hành
 •           Sổ theo dõi kiểm tra, bảo trì
 •           Biên bản kiểm tra tiếp địa chống sét cẩu tháp
 •           Sổ nhật ký vận hành

Vận thăng lồng (Hoist)

 •           Biện pháp lắp dựng/ tháo dỡ được duyệt
 •           Phiếu kiểm định/ Biên bản kiểm định (3 ngày)
 •           Khai báo thiết bị cho Sở LĐ_TB-XH
 •           Bảo hiểm thiết bị
 •           Quyết định phân công tổ vận hành
 •           Chứng chỉ nghề, chứng chỉ an toàn của tổ vận hành
 •           Sổ theo dõi kiểm tra, bảo trì
 •           Sổ nhật ký vận hành

Cần bơm bê tông (Placing Boom)

 •           Biện pháp lắp dựng/ tháo dỡ được duyệt
 •           Phiếu kiểm định/ Biên bản kiểm định (3 ngày)
 •           Khai báo thiết bị cho Sở LĐ_TB-XH
 •           Bảo hiểm thiết bị
 •           Quyết định phân công tổ vận hành
 •           Chứng chỉ nghề, chứng chỉ an toàn của tổ vận hành
 •           Sổ theo dõi kiểm tra, bảo trì
 •           Sổ nhật ký vận hành

Sàn treo (Gondola)

 •           Biện pháp thi công, lắp dựng/ tháo dỡ được duyệt
 •           Phiếu kiểm định/ Biên bản kiểm định (3 ngày)
 •           Sổ lý lịch máy
 •           Danh sách theo dõi công nhân có chứng chỉ nghề và chứng chỉ an toàn được cấp phép thi công.
 •           Biên bản nghiệm thu (nội bộ) trước khi đi vào sử dụng
 •           Sổ theo dõi kiểm tra, bảo trì

Sàn nâng

 •           Biện pháp lắp dựng/ tháo dỡ được duyệt
 •           Biên bản kiểm tra nghiệm thu điểm gông neo (cho từng vị trí gông)
 •           Phiếu kiểm định/ Biên bản kiểm định (3 ngày)
 •           Quyết định phân công tổ vận hành
 •           Chứng chỉ nghề, chứng chỉ an toàn của công nhân vận hành. Chứng chỉ an toàn của công nhân làm việc trên sàn nâng.
 •           Sổ theo dõi kiểm tra, bảo trì
 •           Sổ nhật ký vận hành

Xe cơ giới (xe ủi, xe cuốc, xe lu, xe đào … )

 •           Danh sách xe cơ giới của các đơn vị
 •           Hồ sơ bảo hiểm, kiểm định, chứng chỉ nghề

Các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt khác (xe cẩu, xe cẩu

 •           thùng, Kato, xe nâng ForkLift, máy khí nén, pa lăng điện,
 •           Hồ sơ thiết bị: kiểm định, bảo hiểm, chứng chỉ người vận hành.
 •           Máy nén khí áp lực từ 0,7 bar
 •           Tời điện, tời thủ công có tải trọng từ 1 tấn
 •           Palăng điện; palăng có tải trọng từ 1 tấn

Hồ sơ công nhân

 •           Danh sách theo dõi công nhân làm việc tại công trường
 •           Hợp đồng lao động công nhân
 •           Danh sách huấn luyện an toàn lao động
 •           Danh sách công nhân được huấn luyện và chứng chỉ an toàn nhóm 3 (khoảng 50% số công nhân công trường)
 •           Sổ cấp phát bảo hộ lao động
 •           Bảo hiểm tai nạn
 •           Chứng chỉ nghể và chứng chỉ an toàn nhóm 3 các công tác có yêu cầu chuyên biệt

Y tế

 •           Danh mục thuốc
 •           Bảng kiểm tra danh mục thuốc
 •           Sổ theo dõi sơ cứu
 •           Phương tiện phục vụ cho công tác sơ cấp cứu
 •           Giấy khám sức khỏe đầu vào
 •           Hồ sơ kiểm tra sức khỏe tại công trường
 •           Sơ đồ hướng dẫn đường tới bệnh viện

Thông tin hệ thống điện thi công

 •           Bản vẽ hệ thống điện thi công (điện tạm)
 •           Chứng chỉ thợ điện thi công điện chính: chứng chỉ nhóm 3, chứng chỉ nghề.
 •           Văn bản hướng dẫn sơ đồ thiết bị điện theo chỉ thi của công ty, các hướng dẫn cụ thể yêu cầu về an toàn thiết bị điện (dán tại văn phòng, kho ĐTC/NTP)
 •           Bản cam kết sử dụng bơm chìm (nếu có)

Biên bản kiểm tra hệ thống điện

 •           Biên bản kiểm tra hệ thống tiếp địa của các bãi tiếp địa, chống sét trên công trường
 •           Biên bản kiểm tra thiết bị điện, tủ điện
 •           Chứng chỉ nghề, chứng chỉ an toàn nhóm 3 của thợ điện thi công điện tạm
 •           Giấy hiệu chuẩn/ tem hiệu chuấn máy đo điện

Hồ sơ pháp lý

 •           Giấy phép kinh doanh của công ty
 •           Quyết định thành lập Ban chỉ huy CT
 •           Quyết định ủy quyền của TGĐ cho CHT
 •           Quyết định điều động của CBAT, KSPTAT, ATV
 •           Danh sách, số điện thoại liên lạc Ban chỉ huy\ Nhà Thầu \ đội Thi công\số điện thoại liên hệ khẩn cấp.
 •           Sơ đồ tổ chức; bảng phân công công việc của Ban chỉ huy CT
 •           Sơ đồ tổ chức của Ban chỉ huy NTP/ĐTC
 •           Sơ đồ tổ chức của bộ máy an toàn công trình
 •           Quyết định thành lập đội Sơ cấp cứu và chứng chỉ nhân viên kèm theo
 •           Quyết định thành lập UBATCT
 •           Quyết định thành lập mạng lưới ATVSV
 •           Kế hoạch an toàn của dự án
 •           Bộ form mẫu an toàn

Hồ sơ năng lực

 •           Hồ sơ năng lực, bằng cấp, chứng chỉ của CHT, GS
 •           Danh sách ATV,CBAT của ĐTC / NTP trên công trường
 •           Phân công nhiệm vụ, quyết định điều động/ bổ nhiệm ATV/CBAT của ĐTC/NTP
 •           Bằng cấp, chứng chỉ của CBAT, KSPTAT, ATV
 •           Hồ sơ lực lượng an toàn của NTP/ĐTC

Nội quy

 •           Nội quy an toàn công ty
 •           Chỉ thị của công ty/công trường về công tác an toàn
 •           Quy trình ra vào cổng đối với công nhân mới
 •           Quy trình ra vào cổng đối với khách
 •           Quy trình ra vào cổng đối với phương tiện, xe cơ giới
 •           Quy trình ra vào cổng đối với thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ

Huấn luyện – Đào tạo

 •           Nội dung và hình ảnh huấn luyện công nhân sáng thứ 2 hàng tuần
 •           Nội dung và hình ảnh huấn luyện công nhân mới vào công trường
 •           Hình ảnh huấn luyện/ tập thể dục sáng thứ 7, chủ nhật hàng tuần
 •           Nội dung và hình ảnh họp nhóm định kỳ

Biên bản

 •           Biên bản kiểm tra hàng tuần của UBAT
 •           Biên bản kiểm tra an toàn hàng tuần của CVAT
 •           Biên bản họp hàng tuần của UBAT
 •           Biên bản vi phạm an toàn & an ninh
 •           Biên bản ghi nhận sự việc
 •           Biên bản điều tra sự cố

Báo cáo

 •           Báo cáo tuần của KSPTAT
 •           Báo cáo phản hồi của BCH về công tác ATLĐ
 •           Báo cáo đánh giá chất lượng GSAT/ ATV ĐVTC
 •           Báo cáo trừ bill ĐVTC vi phạm AT

Thống kê

 •           Thống kê tình hình xử lý vi phạm ATLĐ & AN
 •           Nhật ký an toàn công trường

Hồ sơ đánh giá rủi ro

 •           Kế hoạch tổ chức họp đánh giá rủi ro (Dựa trên bản tiến độ tổng, lập kế hoạch với nội dung cụ thể thời gian thực hiện, người thực hiện).
 •           Biên bản họp phân tích và đánh giá rủi ro các công tác thi công nguy hiểm.

Giấy phép thi công

 •           Giấy rà phá bom mìn
 •           Giấy phép đào đất
 •           Giấy phép công tác nóng
 •           Giấy phép nâng nhấc xe cẩu/ xe cẩu thùng
 •           Giấy phép làm việc trong không gian kín
 •           Giấy phép làm việc trên cao
 •           Giấy phép tháo coffa sàn
 •           Giấy phép làm việc sàn treo
 •           Giấy phép các công tác khác

Kế hoạch và phân công công việc

 •           Kế hoạch thi công các công tác nguy hiểm
 •           Biên bản họp nhóm công nhân để phổ biến nội dung JSA đã thống nhất đối với các công việc đặc thù, nguy hiểm
 •           Phiếu phân công công việc cho công nhật theo chỉ thị TGĐ
 •           Triển khai thi công các công tác nguy hiểm nhưng không có biện pháp được duyệt

Link tải các tài liệu huấn luyện an toàn của Coteccons: tại đây

1 comments for "Danh mục hồ sơ an toàn lao động trong công trường xây dựng"

 1. Tháng Mười 09, 2020 at 11:48 chiều

  Xin ad tài liệu tham khảo ạ

Leave Comments

0349 000 886
0349 000 886